Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bielnejaure, 42_20 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 90,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import