Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Slykölen, 21_8 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 140,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 420000
Kommentar: