Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 16_3 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 292,89 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 878700
Kommentar: