Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Doveln grus 1, 4_0_1 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 300,00 Kalkmedel: Kalkkross >3 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import