Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: L LÅSEN, 6674410-1427870-Sjö Budgetår: 2023
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 4500
Kommentar: