Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2020
Mängd (ton): 40,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 36000
Kommentar: