Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: L HARRSJÖN, 6837470-1331010-Sjö Budgetår: 2020
Mängd (ton): 20,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 78000
Kommentar: