Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2023
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 117000
Kommentar: