Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024071, 06VAT024071 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9736
Kommentar: