Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Skogsgölen, 098757 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5675
Kommentar: