Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 10541
Kommentar: