Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11745
Kommentar: