Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: RISHAGERÖD VATTEN, 691 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen: