Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2025
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt: 1
Kommentar: