Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1
Kommentar: