Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 100,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: