Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: