Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: