Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 666423 132836 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: