Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Krustjärn, 659310 129316 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: