Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNG-RÅTJÄRNET, 662822 133943 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: