Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: