Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO024, 1696 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-29 Stoppdatum 2005-07-29
Mängd (ton): 4,06 Kostnad totalt: 4429
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: