Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-15 Stoppdatum 2001-09-15
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: