Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-19 Stoppdatum 2004-09-19
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1440
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: