Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-14 Stoppdatum 2006-09-14
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1228
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: