Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-30 Stoppdatum 2000-08-31
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 1265
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: