Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-19 Stoppdatum 2002-09-19
Mängd (ton): 6,64 Kostnad totalt: 5564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: