Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-28 Stoppdatum 2003-08-28
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 978
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: