Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-15 Stoppdatum 2005-08-16
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1080
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: