Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-11 Stoppdatum 2007-09-11
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1205
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: