Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-26 Stoppdatum 2008-09-26
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1297
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: