Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-24 Stoppdatum 2010-09-24
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1418
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: