Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL006, 1710 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-19 Stoppdatum 2004-08-20
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 2125
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: