Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL006, 1710 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-15 Stoppdatum 2005-08-16
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 2259
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: