Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL006, 1710 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-24 Stoppdatum 2010-09-24
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2836
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: