Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRISKETJÄRN, 1719 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-01 Stoppdatum 2002-09-01
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 805
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: