Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRISKETJÄRN, 1719 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-09 Stoppdatum 2004-08-09
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 684
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: