Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB003, 1723 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-20 Stoppdatum 2010-10-20
Mängd (ton): 2,07 Kostnad totalt: 2978
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: