Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB004, 1724 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-25 Stoppdatum 1997-11-25
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: