Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB004, 1724 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-06 Stoppdatum 1999-10-06
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 3944
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: