Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB004, 1724 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-22 Stoppdatum 2001-11-22
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 5367
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: