Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB004, 1724 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-29 Stoppdatum 2005-09-29
Mängd (ton): 6,09 Kostnad totalt: 6765
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: