Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB018, 1738 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-09 Stoppdatum 2004-11-10
Mängd (ton): 7,40 Kostnad totalt: 7092
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: