Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB018, 1738 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-20 Stoppdatum 2006-09-20
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 8222
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: