Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB018, 1738 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-05 Stoppdatum 2008-10-05
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4021
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: