Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-17 Stoppdatum 2002-09-17
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt: 32480
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: