Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-10 Stoppdatum 2004-11-10
Mängd (ton): 34,93 Kostnad totalt: 33567
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: