Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-18 Stoppdatum 2006-09-20
Mängd (ton): 35,02 Kostnad totalt: 41254
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: