Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-21 Stoppdatum 2009-10-21
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 18180
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: